Muutos ti 18.9. opetuksessa

Hei!

Tilanpuutteen vuoksi kansalaisopisto joutuu perumaan Järjestötalolla pidettävän opetuksen tiistaina 18.9.

Ne joilla olisi balettitunti ko. päivänä saavat korvaavan tunnin ti 18.12. samoina kellonaikoina uimahallin peilisalissa.

Mari

Liikkuvuustestit ja harjoituspäiväkirja

Liikkuvuustestit (balettiluokat 1-6) aloitetaan syksyn osalta seuraavasti:
ke 5.9. B5 ja B6
to 6.9. B3 ja B4
ti 11.9 B2
ke 12.9 B1
to 13.9 B2+
 
Testit suoritetaan oman balettitunnin aikana ja jatketaan toisena sopivana ajankohtana mikäli aika loppuu ja ne jäävät kesken. Oma hyppynaru on hyvä olla mukana!
 
Seuraavat asiat koskevat balettiluokkia 3-6:
Harjoituspäiväkirjan pito on nyt osa myös opetussuunnitelmaa balettiluokka 3-6:lla! Osalle päiväkirjan pito on jo entuudestaan tuttua ja selviät alla olevilla ohjeilla, voit siis aloittaa heti!
 
HUOM! Liikkuvuustestipäivänä ota kotoa mukaan oma harjoituspäiväkirjasi (tähän sopii mikä tahansa ruutuvihko). Laadimme päiväkirjaan samalla tavoitteet.
 
Harjoituspäiväkirja on erittäin tärkeä ja oleellinen osa urheilijan/tanssijan jokapäiväistä elämää. Se edistää urheilijan/tanssijan kehittymistä, niin fyysisten-, kuin henkisten ominaisuuksien puolella. Loukkaantumistilanteissa valmentaja/opettaja ja urheilija/tanssija pystyvät harjoituspäiväkirjan avulla selvittämään, mikä on mahdollisesti kuormittanut urheilijaa/tanssijaa liian paljon tai minkälaisia puutteita harjoituksissa on mahdollisesti ollut. Onko esimerkiksi harjoituksien rytmityksissä ollut vikaa.
Urheilijan/tanssijan on myös hyvä kirjoittaa omista tuntemuksistaan, minkä on kokenut harjoituksissa hyväksi ja missä itse kokee vielä tarvitsevansa lisää harjoitusta. Näin valmentaja/opettaja pystyy kehittämään harjoituksia oikeanlaiseen suuntaan. Joukkue/ryhmälajeissa harjoituspäiväkirjan merkitys korostuu, sillä joukkue/ryhmä on aina täynnä erilaisia yksilöitä.
 
Kirjaa vihkoon jokaisen harjoituksen jälkeen vähintään seuraavat asiat:
1) päivämäärä
2) missä onnistuin paremmin kuin aikaisemmin
3) mitä minun tulee kehittää/korjata seuraavassa harjoituksessa
4) miltä teeni tuntui; kuormitus
Tee vihkomerkinnät heti treenin jälkeen etteivät asiat unohdu!
 
Kun harjoittelet kotona, esim teet liikkuvuusharjoituksen, laita se ylös päiväkirjaan. Päivämäärä ja mitä teit!
 
Mari 🙂