Muutos ti 18.9. opetuksessa

Hei!

Tilanpuutteen vuoksi kansalaisopisto joutuu perumaan Järjestötalolla pidettävän opetuksen tiistaina 18.9.

Ne joilla olisi balettitunti ko. päivänä saavat korvaavan tunnin ti 18.12. samoina kellonaikoina uimahallin peilisalissa.

Mari

Liikkuvuustestit ja harjoituspäiväkirja

Liikkuvuustestit (balettiluokat 1-6) aloitetaan syksyn osalta seuraavasti:
ke 5.9. B5 ja B6
to 6.9. B3 ja B4
ti 11.9 B2
ke 12.9 B1
to 13.9 B2+
 
Testit suoritetaan oman balettitunnin aikana ja jatketaan toisena sopivana ajankohtana mikäli aika loppuu ja ne jäävät kesken. Oma hyppynaru on hyvä olla mukana!
 
Seuraavat asiat koskevat balettiluokkia 3-6:
Harjoituspäiväkirjan pito on nyt osa myös opetussuunnitelmaa balettiluokka 3-6:lla! Osalle päiväkirjan pito on jo entuudestaan tuttua ja selviät alla olevilla ohjeilla, voit siis aloittaa heti!
 
HUOM! Liikkuvuustestipäivänä ota kotoa mukaan oma harjoituspäiväkirjasi (tähän sopii mikä tahansa ruutuvihko). Laadimme päiväkirjaan samalla tavoitteet.
 
Harjoituspäiväkirja on erittäin tärkeä ja oleellinen osa urheilijan/tanssijan jokapäiväistä elämää. Se edistää urheilijan/tanssijan kehittymistä, niin fyysisten-, kuin henkisten ominaisuuksien puolella. Loukkaantumistilanteissa valmentaja/opettaja ja urheilija/tanssija pystyvät harjoituspäiväkirjan avulla selvittämään, mikä on mahdollisesti kuormittanut urheilijaa/tanssijaa liian paljon tai minkälaisia puutteita harjoituksissa on mahdollisesti ollut. Onko esimerkiksi harjoituksien rytmityksissä ollut vikaa.
Urheilijan/tanssijan on myös hyvä kirjoittaa omista tuntemuksistaan, minkä on kokenut harjoituksissa hyväksi ja missä itse kokee vielä tarvitsevansa lisää harjoitusta. Näin valmentaja/opettaja pystyy kehittämään harjoituksia oikeanlaiseen suuntaan. Joukkue/ryhmälajeissa harjoituspäiväkirjan merkitys korostuu, sillä joukkue/ryhmä on aina täynnä erilaisia yksilöitä.
 
Kirjaa vihkoon jokaisen harjoituksen jälkeen vähintään seuraavat asiat:
1) päivämäärä
2) missä onnistuin paremmin kuin aikaisemmin
3) mitä minun tulee kehittää/korjata seuraavassa harjoituksessa
4) miltä teeni tuntui; kuormitus
Tee vihkomerkinnät heti treenin jälkeen etteivät asiat unohdu!
 
Kun harjoittelet kotona, esim teet liikkuvuusharjoituksen, laita se ylös päiväkirjaan. Päivämäärä ja mitä teit!
 
Mari 🙂

Poissaoloilmoitukset

Hei!

Balettiluokkien (1-6) poissaoloilmoitukset ja muut asiat lähetetään tästä perjantaista eteenpäin tekstiviestitse Marille Kansalaisopiston taideaineiden omaan puhelimeen. Puhelin on avoinna työaikana ti-pe klo 16-21.45. (Puhelimeen ei kannata soittaa koska se katkaisee bluetooth soittimesta musiikin kesken tunnin). Numero kannattaa tallettaa puhelimiin ja se on: 040-6616979.

Mari

Syksyllä baletti 3 luokalle siirtyvät:

Kärkitossujen hankinta on ajankohtaista 😉
Ensimmäiset tossut kannattaa hankkia tanssitarvikekaupasta koska malleja on paljon ja niiden sovittamiseen tarvitaan apua ennenkuin omaan jalkaan sopiva tossumerkki ja malli tulee tutuksi. Liikkeitä on ainakin Oulussa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. (Huom! Helsingin liikkeisiin tarvitsee usein varata sovitusaika)

Siirrymme kolmosten treeneissä tossuilemaan sitä mukaa kun saatte tossuhankintoja tehdyksi 🙂

Yt Mari

Liitteenä vielä videovinkki nauhojen ompeluun:

Opetus alkaa viikolla 34

Kuvat liitteenä ovat viikolla 34 alkavien opintojen lukujärjestykset molempien Putaan salien osalta. Meillä on syksyllä 2 salia käytössä kunhan uimahalli vaan avaa ovensa remonttiaikataulunsa mukaisesti.

Toivottavasti jaksat lukea tämän pitkän viestin kokonaan!

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2018 vaiheittain ja sen kirjoittaminen on antanut minulle mahdollisuuksia vaikuttaa opetuksen rakenteeseen ja suunnata sitä tarpeelliseksi katsomaani suuntaan, kuitenkin niin, että pysymme opetusministeriön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tässä alla otteita opetussuunnitelmasta.

Tanssin perusopetus Torniossa pohjautuu Tanssin perusopetuksen opetussuunnitelmaan (OPM 2018 ja opetussuunnitelman liitteeseen OPM 1989:28). Yhteisten opintojen opintokokonaisuuksia on 5 kappaletta. Yhteisten opintojen opintokokonaisuus käsittää 300 tuntia opetusta. Tämän jälkeen ja jo niiden aikana on mahdollista valita teemaopintoja kolmen opintokokonaisuuden verran. Teemaopintojen kesto on 200 tuntia. Huom., koska siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan tapahtuu vaiheittain, ei kaikkia teemaopintoja ole lukujärjestyksessä vielä valittavissa.

Tanssiopintojen yleinen määrä on suoritettu kun oppilas on kerännyt itselleen 8 opintokokonaisuutta. Varhaisiän taidekasvatusopintoja ei kuitenkaan lasketa yhteisten opintojen tuntimäärään. Lisäksi oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua tanssin erikoisopintoihin (EK). Nämä opinnot on tarkoitettu lahjakkaille tanssijoille jotka tähtäävät harrastuksessaan pitkälle. EK opintoja tarjotaan balettiluokille 3-6. EK opinnot eivät kuulu taiteen perusopintojen piiriin.

Varhaisiän tanssikasvatus:
Lastentanssi 1 (kesto 1-2 vuotta)
1x 45 min/viikko

Lastentanssi 2 (kesto 1-2 vuotta)
1x 45min./viikko

Balettiin valmentavat opinnot (kesto 1-2 vuotta)
1x 60min/viikko

Tanssin yhteiset opinnot:

Opetuksen rakenne ja kesto
Yhteiset opinnot 300 tuntia

Opintokokonaisuus 1: Baletti 1 -luokka (kesto 1-2 vuotta)
1x 60min./viikko

Opintokokonaisuus 2: Baletti 2 -luokka (kesto 1-2 vuotta)
2x 60min./viikko

Opintokokonaisuus 3: Baletti 3 -luokka (kesto 1-2 vuotta)
2x 60min./viikko
-Valittavissa lisäksi teemaopinnot:
opintokokonaisuus 6, liikkuvuus ja kehonhuolto.
-Valittavissa lisäksi tanssin erikoisopinnot (EK) 60min/vko.

Opintokokonaisuus 4: Baletti 4 -luokka (kesto 1-2 vuotta)
2x 75min./viikko
-Valittavissa lisäksi teemaopinnot:
opintokokonaisuus 6, liikkuvuus ja kehonhuolto.
-Valittavissa lisäksi teemaopinnot:
opintokokonaisuus 7, repertoire ja ilmaisutaito
-Valittavissa lisäksi tanssin erikoisopinnot (EK) 75min/vko.

Opintokokonaisuus 5: Baletti 5 -luokka (kesto 1-2 vuotta)
2x 90min./viikko
-Valittavissa lisäksi teemaopinnot:
opintokokonaisuus 7, repertoire ja ilmaisutaito.
-Valittavissa lisäksi teemaopinnot:
opintokokonaisuus 8, jazz- ja karakteeritanssi.
-Valittavissa lisäksi tanssin erikoisopinnot (EK) 75min/vko.

Baletti 6 -luokka (kesto 1-2 vuotta)
2x 90min./viikko
-Valittavissa lisäksi teemaopinnot:
opintokokonaisuus 8, jazz- ja karakteeritanssi.
-Valittavissa lisäksi tanssin erikoisopinnot (EK) 90min/vko.

Teemaopinnot 200 tuntia:

Opintokokonaisuus 6: Liikkuvuus ja kehonhuolto
Baletti 3. ja 4. -luokkalaisille 1x 45min./viikko

Opintokokonaisuus 7: Repertoire ja ilmaisutaito
Baletti 4. ja 5. -luokkalaisille 1x 60min./viikko

Opintokokonaisuus 8: Jazz – ja karakteritanssi
Baletti 5. ja 6. -luokkalaisille 1x 75min./viikko

Oppimisen arviointi tanssin opetuksessa:
Varhaisiän eli alle kouluikäisten lasten opintojen aikana pyritään rohkaisemaan lapsen luovuutta, ilmaisutaitoa ja itsenäistä ajattelua. Varsinaista arviointia ei suoriteta.

Perusopintojen aikana opettaja seuraa oppilaan kehitystä ja antaa palautetta oppilaan edistymisestä joko suullisesti tai kirjallisesti (harjoituspäiväkirja). Harjoituspäiväkirja on käytössä balettiluokilla 3-6 ja sen avulla oppilaat myös itse arvioivat omaa osaamistaan idealla ”mikä harjoituksissa tänään onnistui ja mitä voin vielä kehittää”. Tämän lisäksi oppilaat asettavat lukuvuoden alussa lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteen itselleen. Tavoitteet kirjataan ja yhteisessä keskustelussa arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Videoanalyysia käytetään usein havainnollistamaan ja tukemaan suullista palautetta. Kaikille balettiluokille (1-6) suoritetaan liikkuvuustestit sekä syys- että kevätlukukaudella. Opettaja tekee päätöksen oppilaan siirtämisestä seuraavalle balettiluokalle huomioiden hänen kykynsä ja taitonsa omaksua luokkatasolla vaadittavat tekniset taidot sekä oppilaan fyysisen ja psyykkisen kehityksen.

Kerran vuodessa toteutetaan avoimet harjoitukset. Harjoituksissa oppilaiden vanhemmat pääsevät seuraamaan tavallista harjoituskertaa. Tämän tarkoituksena on tuoda tutuksi oppilaiden tanssiharrastusta, sen kulttuuria ja vaatimustasoa.

 

Yleisiä asioita:

Paria poikkeusta lukuunottamatta (joihin olen ollut erikseen yhteydessä) kaikki balettiluokkalaiset siirtyvät ensi syksynä ns. seuraavalle luokalle:
Viime kauden alkeisbaletti on syksyllä baletti 1,
Viime kauden baletti 1 on syksyllä baletti 2,
Viime kauden baletti 1+ on syksyllä baletti 2+,
Viime kauden baletti 2 on syksyllä baletti 3,
Viime kauden baletti 3 ja 3+ on syksyllä 4,
Viime kauden baletti 4 on syksyllä 5,
Viime kauden baletti 5 on syksyllä 6.

Kaikki ne oppilaat jotka ovat keväällä täyttäneet ”jatkavaksi oppilaaksi ilmoittautumisen”, on siirretty lukujärjestyksen mukaisiin balettiryhmiin ja EK-tunneille. Teemaopinnoista liikkuvuus/kehonhuoltoon (teema 6) on laitettu ilmoittautuneiksi baletti 3 ja 4 luokkalaiset. Tähän voidaan tehdä vielä muutoksia nyt kun lukujärjestykset on tiedossa ja ryhmät varmasti elävät pari syksyn ensimmäistä viikkoa, kiire ei siis ole!

Ainoastaan balettiluokkia 4 ja 5 koskeva repertuaari/ilmaisutaito torstaisin ei ollut vielä keväällä tiedossa ja kaipaa tietoja ilmoittautujista. Tähän teemaopintoon (nro 7) halukkaat voisivat laittaa sähköpostia minulle elokuun alkuun mennessä pt.team.mari@gmail.com.

Opistolta tulee vielä viestit kotiin elokuun alussa harjoitusajoista. Koska uuteen opetussuunnitelmaan siirtyminen vie meiltä kaikilta aikansa ja on yhtä uusi asia teille, minulle kuin opiston väellekin, on hyvä olla joustava sekä ymmärtäväinen.

Olikohan tässä kaikki 🤔😅
Aurinkoista kesän jatkoa
Mari