Tanssin perusopetus (TPO) toteutetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti edeten alle kouluikäisten (4-6v) varhaisiän/lastentanssin opetuksesta peruskoulu- ja lukioikäisten perus- ja syventäviin opintoihin. Opetus soveltuu sekä tytöille ja pojille ja antaa valmiudet tanssin ja eri liikuntamuotojen harrastamiseen ja jatko-opiskeluun.

Tornion baletin tuki ry perii tanssijoilta jäsenmaksua 15€/tanssija/lukuvuosi. Yhdistys järjestää vuosittain joulu- ja kevätnäytökset sekä tuottaa noin viiden vuoden välein tanssiteoksen. Lisäopetuksen ja erilliskurssien järjestäminen on myös osa yhdistyksen toimintaa. Jäsenmaksuilla sekä näytösten pääsylipputuloilla yhdistys kattaa osan ryhmien leiri-, lisäkurssi-, esiintymis-, kilpailu- sekä näytöskuluista. Kuluja kertyy mm. esiintymispuvustuksesta ym. rekvisiitasta ja lavasteista, tilavuokrista, opetuksesta ja ääni- ja valotekniikasta. Joulu-, kevät- ja juhlanäytöksissä esiintyviltä oppilailta edellytetään säännöllistä osallistumista opetukseen.

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu Tornion kansalaisopiston kautta. Opetus järjestetään Tornion uimahallin peilisalissa.